ALGEMENE VOORWAARDEN VAN ONLINE VERKOOP BEDOELD VOOR INDIVIDUEN VOOR DE WEBSITE

WEED-GROWAYURVEDA.COM

Introductie

Deze algemene verkoopwaarden zijn van toepassing op alle verkopen op de YUKHA® website.

De website weed-growayurveda.com is een online verkoopservice voor kunstmest- en substraatproducten voor hydrocultuur

  • Het bedrijf: INTRADIX IBERICA S.L
  • Locatie: C/ Valentín Gardeta, 30, 3º A21 22006 HUESCA (Spanje)
  • Website URL: weed-growayurveda.com
  • E-mail: elena@yukha.es
  • Telefoonnummer: +34 974708727

Deze algemene voorwaarden zijn geschreven in overeenstemming met de bepalingen van wet nr. 34/2002 van 16 november met betrekking tot de informatiemaatschappij en elektronische handel, vastgesteld door Koninklijk wetgevingsbesluit 1/2007, die de geconsolideerde tekst van de wet van verdediging van consumenten ratificeert en gebruikers en andere aanvullende wetten, allemaal verplichte wettelijke bepalingen.

 In overeenstemming met de Europese wetgeving met betrekking tot informative, bestanden en vrijheden (aangeduid als de ‘Informatie- en Vrijheidswet’), voldoet deze website aan de vereisten van AEPD Spanje. Om uw recht op toegang uit te oefenen, in overeenstemming met de Europese wetgeving, hebt u het recht op toegang tot, wijziging, rectificatie of verwijdering van gegevens die op u betrekking hebben. Neem contact op met de uitgever om dit recht op toegang uit te oefenen: INTRADIX IBERICA S.L. C/ Valentín Gardeta, 30, 3º A21 22006 HUESCA Spanje – E-mail: elena@yukha.es

Voor meer informatie over de wet ‘Informatie en vrijheid’ kunt u de AEPD-website bekijken. Copyright/aansprakelijkheid.

Hostgegevens:  PHPNET FRANCE 97-97 bis rue Général Mangin 38100 GRENOBLE

Note: 

De berichten die u ons via internet stuurt, kunnen op het netwerk worden onderschept. Totdat ze ons bereiken, kan hun vertrouwelijkheid niet worden gegarandeerd. Deze verkoopvoorwaarden worden gesloten tussen het bedrijf INTRADIX IBERICA S.L met het hoofdkantoor in C/ Valentín Gardeta, 30, 3º A21 22006 HUESCA Spanje, geregristreerd in het handelsregister bij ‘Registro Mercantil de Huesca - 27 actos en BORME publicados’ onder NIF-nummer: B97250286, hierna aangeduid als ‘INTRADIX IBERICA S.L’ en door elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die een aankoop wenst te doen via de ‘YUKHA®’- website, hierna de ‘koper’ genoemd.

 Yukha Algemene Verkoopsvoorwaarden van Yukha

Algemene verkoopvoorwaarden

DOEL:

Deze verkoopvoorwaarden zijn bedoeld om de contractuele relaties tussen de website te definiëren: weed-growayurveda.com en de koper, en de voorwaarden die van toepassing zijn op elke aankoop gedaan via de handelsite van het bedrijf INTRADIX IBERICA S.L. De aankoop van goederen of diensten via deze website impliceert de aanvaarding zonder voorbehoud van de koper van deze verkoopvoorwaarden. Deze verkoopvoorwaarden prevaleren boven alle andere algemene of speciale voorwaarden die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door het bedrijf INTRADIX IBERICA S.L. Het bedrijf INTRADIX IBERICA S.L. behoudt zich het recht voor om zijn verkoopvoorwaarden ten alle tijden te wijzigen. In dit geval zijn de toepasselijke voorwaarden van kracht op de datum van de bestelling geplaatst door de koper.

Kenmerken van de aangeboeden goederen en diensten:

De producten zijn de producten die worden vermeld in de catalogus gepubliceerd op de website van het bedrijf INTRADIX IBERICA S.L. Deze producten worden aangeboden binnen de limiet van de beschikbare voorraden. Het bedrijf INTRADIX IBERICA S.L. behoudt zich het recht voor om de beschikbare gegevens ten alle tijde te wijzigen (referenties, hoeveelheden), namelijk door de website bij te werken en de beschikbare voorraad weer te geven.

In dit opzicht, als het product niet langer op voorraad is, zal het bedrijf INTRADIX IBERICA S.L. het bedrag zonder boete voor beide partijen terugbetalen.

Elk product komt met een beschrijving. Foto’s in de catalogus zijn zo nauwkeurig mogelijk, maar bieden mogelijk geen perfecte gelijkenis met het product, met name wat betreft kleuren.

Kwaliteit:

De consument wordt uitdrukkelijk geïnformeerd dat het bedrijf INTRADIX IBERICA S.L de fabrikant is van de producten die op de website worden gepresenteerd.

In overeenstemming met wettelijke bepalingen, omvatten de door de verkoper geleverde producten:

     - de wettelijke duur van de naleving,

     - de wettelijke garantie tegen verborgen gebreken als gevolg van een materiaal-, ontwerp- of fabricagefout dat de geleverde producten beïnvloedt en deze onbruikbaar maakt.

Alle garantie is uitgesloten in geval van oneigenlijk gebruik, nalatigheid, gebrekkig onderhoud door de gebruiker, evenals ongevallen door overmacht.

Wettelijke garantie van naleving: Wanneer u aanspraak maakt op de wettelijke garantie van naleving:

     - hebt u 14 dagen de tijd vanaf de levering van het product om actie te ondernemen;

     - kunt u ervoor kiezen om het product terug te sturen in de staat waarin u het heeft ontvangen;

     - bent u vrijgesteld van het leveren van bewijs van het bestaan van de niet-conformiteit van het product gedurende de 14 dagen na de levering van het product als dit product wordt geretourneerd in de voorwaarden waarin u het hebt ontvangen zonder te zijn geopend.  

De wettelijke garantie van naleving staat los van eventuele commerciële garantie.

Garantie tegen verborgen gebreken: u kunt besluiten de garantie te implementeren tegen verborgen gebreken van het verkochte product. In dit geval kunt u kiezen tussen het oplossen van de verkoop of het verlagen van de verkoopprijs.

Bestellen:

Om de identificatie van de gebruiker te vergemakkelijken door het gelijktijdig verstrekken van een e-mailadres en wachtwoord, machtigt de gebruiker het bedrijf INTRADIX IBERICA S.L. om een ‘cookie’-bestand op zijn harde schijf op te slaan met als enig doel identificatie te vergemakkelijken. De gebruiker behoudt de mogelijkheid om cookies te weigeren door zijn webbrowser in te stellen; in dit geval verliest de gebruiker de mogelijkheid om de door het bedrijf INTRADIX IBERICA S.L. aan hem geleverde dienst te personaliseren.

Het bedrijf INTRADIX IBERICA S.L. verbindt zich ertoe bestellingen alleen te honoreren binnen de limiet van de beschikbare voorraden van de producten.

Alle bestellingen impliceren aanvaarding van de prijzen en beschrijvingen van de producten die beschikbaar zijn voor verkoop. Alle bestellingen worden onmiddelijk geregristreerd en verwerkt bij ontvangst en worden zo snel mogelijk verzonden. Er is een factuur aan het pakket toegevoegd waarop alle informatie over de bestelling duidelijk wordt vermeld.

Retourneringen:

In overeenstemming met de Europese bepalingen van de consumentencode hebt u veertien (14) dagen om uw herroepingsrecht uit te oefenen voor alle bestelde artikelen zonder de reden te hoeven rechtvaardigen of een boete te betalen, exclusief retourkosten. Wanneer het herroepingsrecht wordt uitgeoefend, krijgt u het volledige betaalde bedrag terug, inclusief eventuele verzendkosten die door ons bedrijf zijn gefactureerd om de goederen te verzenden, zonder ongerechtvaardige vertraging, en uiterlijk binnen veertien dagen vanaf de datum waarop we werden geïnformeerd (zoals bewezen door het poststempel van de datum waarop het retourpakket wordt verzonden + 2 dagen).

Opmerking: Als de retourzending het gevolg is van een fout van ons of als het artikel defect is, betalen we u volledig terug als de producten niet zijn geopend of beschadigd en in de orginele verpakking zitten (bij ontvangst van het geretourneerde artikel door ons).

LET OP: Stuur het product terug in zijn ‘orginele gestempelde verpakking’. Voeg bij uw retourzending een retourbewijs van het postkantoor toe.

U hebt 14 dagen de tijd om uw pakket via post naar het volgende adres te retourneren: INTRADIX IBERICA S.L. C/ Valentín Gardeta, 30, 3º A21 22006 HUESCA Spanje. Ophalen bij aflevering wordt geweigerd.

In het geval van abnormale of onrechtmatige retourzendingen, behoudt het bedrijf INTRADIX IBERICA S.L. zich het recht voor om toekomstige bestellingen te weigeren.

Levertijd:

De levertijd wordt alleen ter informative gegeven en vertragingen geven de koper niet het recht om de bestelling te annuleren, de goederen te weigeren of schadevergoeding of rente te eisen. Risico’s zijn de verantwoordelijkheid van de koper vanaf het moment dat de producten het pand van het bedrijf INTRADIX IBERICA S.L. verlaten.

De levertijd wordt alleen ter informatie gegeven, en als het langer dan 30 dagen na de bestelling duurt, kan het verkoopcontract worden geannuleerd en kan de koper worden terugbetaald. Op het moment dat de klant de bestelde producten in bezit neemt, moet hij deze inspecteren (kwaliteit, kwantiteit, naleving van de bestelling, etc.) Geen enkele claim wordt aanvaard zeven dagen nadat het product is geleverd. Elke klacht die gerechtvaardigd is en binnen deze tijd wordt uitgevoerd, resulteert alleen in een vervaning van het product, zonder andere compensatie voor de klant.

De producten worden geleverd op het adres dat de klant op het bestelformulier heeft vermeld.

Al onze producten verlaten ons pand in perfecte staat. De klant moet aan de bezorger specifiek lichte tekenen van schade aan het pakket (vochtig pakket, gaten, afdrukken van pletten) melden en moet onmiddelijk contact opnemen met onze klantenservice:  contact@yukha.es

In elk geval hebt u drie (3) dagen de tijd, exclusief feestdagen, vanaf de ontvangst van uw pakket om de transporteur op de hoogte te stellen van eventuele gebreken via een buitengerechtelijke verklaring of aangetekende brief.

Levering: 

De transporteur MRV, gevestigd in Spanje, levert over de hele wereld. De levertijd varieert afhankelijk van de bestemming. Tracking wordt per e-mail verstrekt met een nummer dat naar de klant wordt verzonden.

Prijzen:

De prijzen in de catalogus zijn inclusief alle belastingen en zijn in euro’s, inclusief toepasselijke btw op de dag van de bestelling, waarbij eventuele wijzigingen in het tarief de prijs van de producten of diensten kan beïnvloeden. Het bedrijf INTRADIX IBERICA S.L. behoudt zich het recht voor om zijn prijzen ten alle tijde te wijzigen, met dien verstande dat de prijs vermeld in de catalogus op de dag van de bestekking de enige is die van toepassing is op de koper. De aangegeven prijzen zijn inclusief onderverwerkingskosten, maar exclusief transport- of bezorgkosten, mits deze zich binnen toegestane geografische gebieden bevinden.

Betalingen:

Betalingen worden direct bij de bestelling gedaan.

     - De betaling wordt gedaan in euro’s met creditcard, PayPal of bankoverschrijving. U wordt dan doorgestuurd naar de PayPal-website. We worden nooit geïnformeerd over de nummers die u invoert. We worden alleen door de bankinstelling geïnformeerd dat u een overboeking die overeenkomt met het bedrag van uw bestelling op onze website is geplaatst.

De server is onderworpen aan SSL-codering (Secure Socket Layer) om alle gegevens met betrekking tot de betaalmiddelen zo effectief mogelijk te beschermen, en de bankgegevensoverdracht van de koper via het computersysteem van het bedrijf INTRADIX IBERICA S.L.

Aansprakelijkheid:

In het online verkoopproces wordt de verkoper alleen gehouden aan een middelenverbintenis. De aansprakelijkheid kan niet worden ingeroepen voor schade die voortvloeit uit het gebruik van internet, zoals gegevensverlies, inbraak, virussen, onderbreking van de service of onvrijwillige problemen.

Bovendien worden wij niet aansprakelijk of schuldig bevonden voor enige vertraging of onuitvoerbaarheid als gevolg van het optreden van een geval van overmacht.

Tot slot vragen wij u om kennis te nemen van het feit dat wij niet aansprakelijk kunnen worden gesteld voor een bestelling geplaatst door een minderjarige, ongeacht of de ouders deze bestelling hebben geautoriseerd.

Intellectueel eigendom:

Niemand is gemachtigd om de elementen op de website, software, visueel of geluid, ook niet gedeeltelijk, te reproduceren, exploiteren, verspreiden of gebruiken om welke reden dan ook.

Persoonlijke gegevens:

In overeenstemming met de wet met betrekking tot informatie, bestanden en vrijheid, kan nominatieve informatie met betrekking tot kopers door computers worden verwerkt. Kopers kunnen de openbaarmaking van hun informatie weigeren door dit te melden aan het bedrijf INTRADIX IBERICA S.L. of via hun regristratie op de website. Evenzo hebben gebruikers, in overeenstemming met de Europese wetgeving, het recht op toegang tot en rectificatie van informatie die op hen betrekking heeft.

Geschillenbeslechting:

Deze voorwaarden voor online verkoop zijn onderworpen aan de Spaanse wetgeving. In geval van een geschil wordt de compententie toegewezen aan de bevoegde rechtbanken van het hoofdkantoor van het bedrijf INTRADIX IBERICA S.L., niet tegenstaande meerdere verweerders of claims van de garantie.

Contracttaal

Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn geschreven in het Spaans en vertaald in andere talen. De partijen zullen zich in deze taal ondererpen om conflicten op te lossen en zullen zich alleen onderwerpen aan de rechtsgebieden en tribunalen van de vestigingsplaats van het hoofdkantoor van het bedrijf.

Yukha Algemene Verkoopsvoorwaarden van Yukha

We gebruiken cookies om uw browsen te analyseren en onze diensten te verbeteren, maar ook om inhoud op sociale netwerken te delen.

Door verder te navigeren, accepteert u het gebruik ervan. Om te weigeren, klik hier Om te accepteren, klik op de onderstaande knop.